Dla Ciebie i Twojej firmy

Ebankierzy.pl

Adres KOR.

Szosa Chełmińska 168 lok.11,
87-100 Toruń

Telefon

723 107 999

Adres e-mail

kontakt@ebankierzy.pl

UBEZPIECZENIA

 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, którego przedmiotem jest życie osoby ubezpieczonej. Śmierć ubezpieczonego/ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz wskazanych w polise ubezpieczeniowej osób, tzw.uposażonych.

Ubezpieczenia majątkowe dotyczą mienia (np.własności) lub odpowiedzialności cywilnej. Do ubezpieczeń majątkowych należą m.in.ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia domu, mieszkania.

Kredyty

Konta

Pożyczki

ebankierzy.pl 

OPTI GROUP

Tataraków 23, 87-100 Toruń

tel.723 107 999