Dla Ciebie i Twojej firmy

Ebankierzy.pl

Adres KOR.

Szosa Chełmińska 168 lok.11,
87-100 Toruń

Telefon

723 107 999

Adres e-mail

kontakt@ebankierzy.pl

ODDŁUŻANIE / RESTRUKTURYZACJA / KONSOLIDACJA / UPADŁOŚĆ / UKŁAD

 

ODDŁUŻANIE

ABC dłużnika kredytowego – nie starcza mi na raty…

W dzisiejszych czasach trudno znaleźć osobę pełnoletnią, która nigdy nie korzystała z kredytu. Dostępność kredytów i pożyczek sprawia, że możemy pozwolić sobie na kupno mieszkania, domu, samochodu, sprzętu rtv lub agd nawet, jeśli nie posiadamy środków własnych lub posiadamy tylko część niezbędnej kwoty.

Kredyty stały się powszechne i ogólnodostępne. Należy jednak z rozwagą podejmować decyzję odnośnie zadłużania. Kredyty i pożyczki są bowiem długiem, który należy spłacić do instytucji finansującej. W zależności od wyboru produktu kredytowego możemy uzyskać m.in.limit w koncie, kartę kredytową lub kredyty, pożyczki spłacane w ratach (np.kredyt gotówkowy, hipoteczny, samochodowy).

Czy korzystać z kredytów i pożyczek czy też finansować wszelkie potrzeby tylko i wyłącznie ze środków własnych?

Nie jest to proste pytanie. Oczywiście, najlepiej dysponować odpowiednią pulą środków własnych i realizować nasze potrzeby bez potrzeby korzystania z kredytów i pożyczek. Co jednak jeśli nie dysponujemy odpowiednią sumą pieniędzy na realizacji naszych potrzeb? Możemy odłożyć decyzję o zakupie określonego produktu do czasu, gdy uzbieramy wymaganą kwotę lub możemy zdecydować się na zaciągnięcie kredytu, pożyczki z instytucji finansującej, od rodziny lub np.z zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Z kredytów i pożyczek możemy realizować liczne potrzeby. Należy jednak każdorazowo zadać sobie pytanie: czy będę w stanie spłacić w/wym.produkt kredytowy, czy akceptuję koszt kredytu, czy rata kredytu lub pożyczki nie będzie zbyt dużym ciężarem dla naszego budżetu domowego.

Co jednak zrobić, gdy zdamy sobie jednak sprawę, że aktualne obciążenia kredytowe są dla nas zbyt dużym ciężarem?

Gdy w domowym budżecie brakuje środków pieniężnych na obsługę zobowiązań kredytowych należy szybko zdiagnozować w/wym.sytuację. W pierwszej kolejności należy sprawdzić przyczynę braku środków. Mogą to być m.in.sytuacje losowe, jak np.utrata pracy, zmniejszenie wynagrodzenia, choroba, wzrost opłat bieżących lub też inne, nadzwyczajne wydatki, których dokonaliśmy.

Aby zdiagnozować sytuację w jakiej się znajdujemy, proponuję rozpisać wszystkie nasze dochody – wynagrodzenie, dodatki, inne regularne dochody gospodarstwa domowego oraz wszystkie ponoszone przez nas wydatki, koszty – opłaty, wyżywienie, raty kredytów itp.

W pierwszej kolejności analizujemy wszystkie dochody naszej gospodarstwa domowego – przykładowo:

Wynagrodzenie, renty, emerytury, stypendia
premie
dodatki
500+
dochody z lokat i inwestycji, odsetki bankowe, premie z banku itp.
prezenty od rodziny
odszkodowania
sprzedaż majątku
wypłata z polisy ubezpieczeniowej
darowizny

Następnie dokonujemy analizy wydatków. Ponadto proponuję zaznaczyć przy każdym z wydatków informację, czy jest on niezbędny, czy jest może możliwość zrezygnowania w przyszłości z ponoszenia w/wym.wydatku.

opłaty podstawowe

opłaty z tytułu wynajmu
czynsz np.do spółdzielni mieszkaniowej
opłaty za wodę
opłaty za ogrzewanie
energia elektryczna
wywóz śmieci

inne opłaty

żywność
chemia domowa
odzież i obuwie
kosmetyki/dodatki
telefon
dostęp do internetu
telewizja
transport
zakup paliwa
naprawy samochodu
meble, sprzęty
ubezpieczenia

sport i rekreacja
kosmetyczka, uroda
abonamenty lekarskie
nauka – szkoły, korepetycje,
stołówki i restauracje
gazety i książki
zwierzęta domowe
prezenty
imprezy i koncerty
wyjazdy/urlop
lekarz/apteka
weterynarz
inne

Jeśli z naszego wyliczenia okaże się, że nasze wydatki przekraczają dochody – wtedy musimy podjąć decyzję, co z tym zrobić. Możliwości jest wiele. Przykładowo:

1) konsolidacja naszych kredytów zaciągniętych na krótki okres czasu w jeden kredyt z niższą ratą (np.kredyt konsolidacyjny lub pożyczka na długi okres czasu np.od członka rodziny)

2) rezygnacja z niektórych wydatków

3) zapewnienie dodatkowych źródeł dochodu dla gospodarstwa domowego (np.dodatkowa praca)

4) sprzedaż niektórych, zbędnych składników majątku prywatnego i np.spłata całości lub części zobowiązań kredytowych

5) otrzymanie darowizny np.od członków rodziny (np.od rodziców) i spłata całości lub części zobowiązań kredytowych

6) pomoc rodziny w spłacie naszych zobowiązań kredytowych

Konsolidacja kredytów

Łącząc kilka kredytów w jeden można obniżyć swoje miesięczne zobowiązania kredytowe. Zaciągając dla przykładu kilka kredytów ratalnych np.na sprzęt RTV, AGD, meble – uzyskujemy z reguły finansowanie na stosunkowo krótki okres czasu, z reguły 12-48 miesięcy. Pojedyncza rata kredytu nie jest może dużym obciążeniem dla naszego budżetu domowego, ale jeśli zsumujemy ratę wielu kredytów to łączna kwota obciążeń może być wysoka. Często w/wym.sytuacja ma miejsce w przypadku np.wprowadzania się do nowego mieszkania (konieczność zakupu sprzętu rtv, agd, często materiałów budowlanych i wyposażenia oraz mebli – na raty), remontów.

Szukając odpowiedniego kredytu konsolidacyjnego możemy skorzystać z usług doświadczonych doradców kredytowych. Pamiętajmy jednak, że niższa rata kredytu konsolidacyjnego to jedno, drugą sprawą są natomiast koszty zaciągnięcia w/wym.zobowiązania – pamiętajmy o prowizjach bankowych (w tym prowizji za udzielenie), dodatkowych ewentualnych obciążeniach (np.z tytułu wymaganego obowiązkowego ubezpieczenia), oprocentowaniu kredytu.

Rezygnacja z niektórych wydatków

Jeśli dokonując przeglądu naszych wydatków stwierdzimy, że niektóre z nich są zbędne – możemy rozważyć możliwość rezygnacji z nich. – np.opłaty telekomunikacyjne dot.telefonu, którego już nie używamy lub używamy sporadycznie, rezygnacja z dodatkowo płatnych pakietów telewizyjnych, opłaty członkowskie lub abonamenty,z których nie korzystamy. Warto rozważyć również planowanie wszelkich wydatków. Zadbajmy o zmniejszenie zużycia wody, energii elektrycznej, zmniejszenie wydatków na paliwo (w wielu przypadkach istnieje możliwość np.skorzystania z publicznego transportu), w miarę możliwości możemy zrezygnować lub ograniczyć wydatki na rozrywkę. Rezygnacja z części wydatków pozwoli nam zmniejszyć obciążenia miesięczne, a tym samym zwiększyć ilość gotówki w budżecie domowym.

Dodatkowe źródła dochodu

Jeśli nie możemy skutecznie zmniejszyć naszych wydatków miesięcznych pomyślmy o zapewnieniu dodatkowych źródeł dochodu. Możemy wykonywać dodatkowe, płatne prace, poprosić o pracodawcę o premię lub podwyżkę wynagrodzenia. Możemy również rozważyć możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem np.w przedszkolu i jednocześnie umożliwić podjęcie pracy zarobkowej przez współmałżonkę.

Sprzedaż składników majątku

Sprzedaż zbędnych składników majątku może również przyczynić się do poprawy naszej sytuacji. Jeśli np.posiadamy zbędny samochód,który tylko generuje koszty, dodatkowe mieszkanie, które nie przynosi dochodów, zbędny telewizor, niepotrzebne meble – rozważmy sprzedaż w/wym. Środki uzyskane ze sprzedaży w/wym.możemy przezanczyć m.in.na spłatę części lub całości naszych zobowiązań kredytowych, które to zobowiązania generują co miesięczne koszty.

Darowizna

Poprawę naszej sytuacji ekonomiczno-finansowej możemy uzyskać poprzez m.in.otrzymanie darowizny np.od członków rodziny (np.od rodziców). W przypadku otrzymania środków pieniężnych możemy spłacić całość lub część zobowiązań kredytowych.

Pomoc rodziny

W wielu przypadkach istotna może także okazać się pomoc rodziny w spłacie naszych zobowiązań kredytowych.Może czasem warto porozmawiać o swoich problemach z rodziną? Z pewnością jest to lepsze rozwiązanie niż zaciąganie kolejnych zobowiązań kredytowych na pokrycie ciągle rosnących wydatków.

____________________________
Maciej t.723 107 999 www.ebankierzy.pl

Kredyty

Konta

Pożyczki

ebankierzy.pl 

OPTI GROUP

Tataraków 23, 87-100 Toruń

tel.723 107 999