Dla Ciebie i Twojej firmy

Ebankierzy.pl

Adres KOR.

Szosa Chełmińska 168 lok.11,
87-100 Toruń

Telefon

723 107 999

Adres e-mail

kontakt@ebankierzy.pl

LEASING I FAKTORING / KREDYTY SAMOCHODOWE

 

LEASING, FAKTORING, KREDYTY SAMOCHODOWE
Leasing jest umową, na mocy której leasingodawca (finansujący – firma leasingowa) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo użytkowania składnika aktywów (np.samochodu, maszyny) przez określony czas, w zamian za opłatę, najczęściej wnoszoną w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Kredyty

Konta

Pożyczki

ebankierzy.pl 

OPTI GROUP

Tataraków 23, 87-100 Toruń

tel.723 107 999