Dla Ciebie i Twojej firmy

Ebankierzy.pl

Adres KOR.

Szosa Chełmińska 168 lok.11,
87-100 Toruń

Telefon

723 107 999

Adres e-mail

kontakt@ebankierzy.pl

KREDYTY FIRMOWE w tym KREDYTY INWESTYCYJNE

 

KREDYTY FIRMOWE w tym KREDYTY INWESTYCYJNE
Kredyt inwestycyjny jest to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest np.zakup, modernizacja majątku trwałego (np.zakup nieruchomości, maszyn i urządzeń) lub zakup wartości niematerialnych i prawnych. Może być wykorzystany również na nabycie udziałów.

Kredyty

Konta

Pożyczki

ebankierzy.pl 

OPTI GROUP

Tataraków 23, 87-100 Toruń

tel.723 107 999