Dla Ciebie i Twojej firmy

Ebankierzy.pl

Adres KOR.

Szosa Chełmińska 168 lok.11,
87-100 Toruń

Telefon

723 107 999

Adres e-mail

kontakt@ebankierzy.pl

INWESTYCJE, LOKATY

 

INWESTYCJE, LOKATY

Podstawy inwestowania Inwestowanie w zakup mieszkania pod wynajem (lub ewentualny remont i sprzedaż z zyskiem)

Jeśli posiadamy wolne środki finansowe często zastanawiamy się jak je zainwestować. Zakup mieszkania pod wynajem może okazać się korzystną inwestycją. Zakup mieszkania z myślą o wynajmie to obecnie popularny sposób na inwestowanie. Lokowanie majątku w nieruchomości wydaje się być stosunkowo bezpieczne i może przynieść oczekiwane korzyści finansowe w porównaniu do innych form inwestowania. Oczywiście pod warunkiem, że zakupujemy nieruchomość w korzystnej cenie oraz będziemy mieli najemcę , który skłonny będzie regulować czynsz w satysfakcjonującej nas wysokości. Przy wynajmie mieszkania podstawową sprawą, którą powinieneś znać przyszły właściciel nieruchomości to rentowność najmu. W internecie można znaleźć wiele kalkulatorów do obliczania dochodowości z wynajmu.

Rentowność najmu = dochód netto z nieruchomości / Wartość nieruchomości

Przykład: Nieruchomość – mieszkanie, która generuje np.1000 zł miesięcznie (12000 zł rocznie) została zakupiona za kwotę 200.000 zł ma rentowność 6% (12000 / 200.000 = 6%) 200 000 zł / 1000 zł = 200 miesięcy 200 / 12 = 16,66 – czyli zwrot zainwestowanej kwoty nastąpi po ponad 16 latach Lokata w banku – oprocentowanie bardzo małe Rentowność wynajmu mieszkania w w/wym.przypadku wyniesie więcej niż lokata bankowa Wniosek: przy takim czynszu i wartości mieszkania, lepiej wpłacić pieniądze w mieszkanie na wynajem zamiast lokacie bankowej. Należy jednak dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z wynajmem, t.j.m.in.: – koszty ewentualnych remontów (które będą po stronie właściciela) – koszty ewentualnego kredytu, który zostanie np.zaciągnięty w związku z w/wym.inwestycją – podatek od nieruchomości – podatek dochodowy (płatny do urzędu skarbowego) z tyt.wynajmu – koszty ogłoszeń dot.wynajmu – ewentualne ubezpieczenie nieruchomości Zwróćmy też uwagę, że może wystąpić sytuacja, że czasowo nie będziemy mieli najemcy i wtedy to my będziemy musieli pokrywać całość kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania (np.czynsz, woda, ogrzewanie, gaz, energia elektryczna itp.) Koszt zakupu mieszkania winniśmy również powiększyć o należne opłaty, w tym: opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych itp. Zasadnym jest więc korekta przychodów o w/wym.koszty. Przykładowo: Dokonując korekty tylko o sam podatek dochodowy uzyskamy rentowność na poziomie: – w przypadku ryczałtu: 5,490% (stawka 8,5%) – w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych: 4,920% (stawka 18%) 4,080% (stawka 32%) Korzystając z licznych kalkulatorów możemy też obliczyć ile faktycznie zarobimy na wynajmie uwzględniając też inne istotne koszty. Przed dokonaniem zakupu należy jednak przede wszystkim przeanalizować ceny, dostępność, atrakcyjność określonych nieruchomości, zapotrzebowanie na najem oraz ceny wynajmu.

Zakupu mieszkania możemy dokonać: – na rynku pierwotnym (np.od dewelopera) – na rynku wtórnym – dot.lokali mieszkalnych używanych (umowa kupna sprzedaży)

 

Coraz częściej spotykanymi są zakupy lokali mieszkalnych poprzez licytacje komornicze. Licytacja komornicza umożliwia zakup nieruchomości poniżej jej ceny rynkowej. Liczba nieruchomości oferowanych na licytacjach komorniczych jest spora. Podstawową jednak jest sprawą jest to za ile w/wym.nieruchomość zostanie wylicytowana. Należy jednak pamiętać, że wygrana licytacja to nie wszystko. Dłużnik (dotychczasowy właściciel) może bowiem utrudniać cały proces. Ponadto cała procedura może być bardzo czasochłonna, gdyż wymaga podjęcia odpowiednich czynności sądowych, powiadomienia wierzycieli itp. Problemem może być również odmowa opuszczenia lokalu przez dłużnika. W niektórych przypadkach wskazana może być pomoc prawnika.

Dochód z wynajmu możemy opodatkować w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych. Najem możemy opodatkować jako: 1)najem prywatny (stanowiący odrębne źródło przychodów) – opodatkowanie w formie ryczałtu 8,5% (brak możliwości odliczenia kosztów, podatek od przychodu) – opodatkowanie wg skali podatkowej 18%, 32% (możliwość odliczenia kosztów, podatek od dochodu=przychody-koszty) lub 2)w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – opodatkowanie wg skali podatkowej 18%, 32% – podatek liniowy 19%

Zakup mieszkania do remontu

Dokonujemy zakupu mieszkania do remontu w korzystnej cenie. Następnie we własnym zakresie dokonujemy niezbędnych napraw, remontu, modernizacji. Dokonujemy sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Istotnym elementem będzie na pewno cena zakupu oraz atrakcyjna lokalizacja. Należy również oszacować koszty jakie winny być poniesione w remont mieszkania.

Inwestowanie grupowe w nieruchomości

Popularne jest również zakupywanie nieruchomości w tzw.udziałach. Gdy nie posiadamy np.środków pieniężnych na nabycie całej nieruchomości z własnych środków, możemy zdecydować się na zakup mieszkania lub działki w udziale. W takim przypadku np.kilka osób stanie się współwłaścicielami nowo zakupywanej nieruchomości.

Pożyczka pod zabezpieczenie nieruchomości z możliwością przeniesienia własności nieruchomości

Coraz częściej spotyka się umowy pożyczek prywatnych pod zabezpieczenie nieruchomości. W przypadku umów bankowych, zabezpieczenie wpisywane jest do księgi wieczystej w dziale IV – hipoteka. W przypadku pożyczek prywatnych, często zabezpieczeniem jest przewłaszczenie nieruchomości (zmiana właściciela nieruchomości) – wpis w dziale II księgi wieczystej. Przewłaszczanie nieruchomości na zabezpieczenie jest dopuszczalne. Zaciągając pożyczkę dłużnik dokonuje w formie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości na pożyczkodawcę. W przypadku spłaty pożyczki, pożyczkobiorcy przysługuje roszczenie do pożyczkodawcy o zwrot nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. W przypadku, gdy pożyczka nie zostanie spłacona, wierzyciel może dokonać sprzedaży nieruchomości. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie powinna jednak gwarantować pożyczkobiorcy zwrot nadwyżki uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości ponad wartość długu.

Inwestowanie w grunty

Grunty, to wciąż dobra inwestycja. Inwestorów zachęcają nieustannie rosnące ceny gruntów. W szczególności kwitnie rynek gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Rosnące ceny i nisko oprocentowane lokaty bankowe, sprawiają, że kupno nieruchomości wciąż traktowane jest jako bardzo korzystna lokata kapitału. Wzrost rynku widoczny jest szczególnie w sektorze gruntów zlokalizowanych na obrzeżach największych aglomeracji. Problemem może być natomiast kupno gruntów ornych z przeznaczeniem na podział działek. Przypomnijmy, że od maja 2016 roku ziemię rolną kupić mogą tylko rolnicy indywidualni. Istotnym elementem jest opodatkowanie – w szczególności opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Przy sprzedaży gruntów stawka VAT zwolniona ma zastosowanie w stosunku do sprzedaży „terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”. Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem „tereny budowlane”. Są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – ewentualna decyzja o warunkach zabudowy / zagospodarowaniu terenu. Inwestując w grunty, należy jednak ostrożnie wybierać przedmiot inwestycji. Istotnymi sprawami są m.in. odległość od miasta, możliwość szybkiego załatwienia spraw w gminie, istnienie na danym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ewentualna możliwość przekształcenia gruntu, dojazd do działki, planowane przez gminę inwestycje np.rozbudowa infrastruktury – w tym budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, przyłączy gazowych, światłowodowych itp., ilość inwestycji gminnych i prywatnych w okolicy, możliwość podziału działek, atrakcyjność lokalizacji, otoczenie – tereny zielone i inne.Należy pamiętać, aby przed zakupem sprawdzić stan prawny nieruchomości, plan zagospodarowania przestrzennego, aby nie, że w/wym.działka gruntu nie może zostać zabudowana. Istotnym elementem może być również wielkość działki (np.zbyt mała działka lub zbyt wąska może wywołać problemy w przypadku zamiaru budowy)

 

NA WESOŁO!

– Siema, kopę lat. Co słychać? Czym się teraz zajmujesz?

– A, siedzę w nieruchomościach?

– Jesteś agentem?

– No niezupełnie. Jestem nocnym stróżem….

NA WESOŁO!

Idzie sobie dwóch bankierów inwestycyjnych po Wall Streecie NY, jeden blady, drugi blady, w obliczu „Financial Crisis”, kolejnych zwolnień i bankructw kolejnych banków. Zagadał jednen:

– Stary jak spałeś,… bo ja nie zmrużyłem oka ….
– Jak niemowlę … – odpowiedział.
– No co ty? Kryzys finansowy, zwolnienia, bankructwa, nie wiadomo czy mamy po co iść do pracy, A TY SPAŁEŚ JAK NIEMOWLĘ !!!!!??????
– Tak, całą noc przepłakałem i trzy razy zrobiłem w gacie

Kredyty

Konta

Pożyczki

ebankierzy.pl 

OPTI GROUP

Tataraków 23, 87-100 Toruń

tel.723 107 999